Claessen Secretariële Diensten

Schoolvakanties

Op deze pagina heb ik voor de volledigheid alle schoolvakanties voor geheel Nederland vermeld opdat u een compleet overzicht heeft indien u zoekt naar een virtual assistant / freelance secretaresse / notulist /event-planner.
De vakantiedata zijn adviesdata die de Nederlandse overheid jaarlijks bepaalt, zie ook de Rijksoverheid. Open de website: Vakantieschema Rijksoverheid 
De zomervakantie data staat vast, iedere school moet deze vakantie verplicht vrij geven. Voor de overige schoolvakanties mogen scholen van de data afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Schoolvakanties 2016/2017:

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie1
 

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie1
 
 
Meivakantie
Zomervakantie

Noord
Midden 
Zuid 
Heel Nederland
Noord
Midden
Zuid
Heel Nederland
Noord
Midden
Zuid

15 oktober t/m 23 oktober 2016
15 oktober t/m 23 oktober 2016
22 oktober t/m 30 oktober 2016
24 december 2016 t/m 08 januari 2017
18 februari t/m 26 februari 2017
25 februari t/m 05 maart 2017
25 februari t/m 05 maart 2017
22 april t/m 30 april 2017
22 juli t/m 03 september 2017
08 juli t/m 20 augustus 2017
15 juli t/m 27 augustus 2017

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. Normaal valt de meivakantie in week 18 en begint de vroegste zomervakantie in week 28. In 2017 is dit niet haalbaar, omdat de 1e zomervakanties dan pas op 15 juli zouden beginnen. In 2017 is daarom gekozen voor week 17 en week 27. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden.